بازیگر «خانه‌ای در خیابان چهل‌ویکم» بدون اشاره به تاریخ ثبت این عکس نوشت: «اون كه اون بالا نشسته و نمی‌دونم چرا اونجا نشسته و به افق هم خیره شده، خود من هستم. مهناز افشار وقتی دانش‌آموز بود بازیگر «خانه‌ای در خیابان چهل‌ویکم» بدون اشاره به تاریخ ثبت این عکس نوشت: «اون كه اون بالا نشسته و نمی‌دونم چرا اونجا نشسته و به افق هم خیره شده، خود من هستم.   با دوستان عزیزم در دوران تحصیل.»      

مهناز افشار وقتی دانش‌آموز بود (عکس)

مهناز افشار وقتی دانش‌آموز بود

بازیگر «خانه‌ای در خیابان چهل‌ویکم» بدون اشاره به تاریخ ثبت این عکس نوشت: «اون كه اون بالا نشسته و نمی‌دونم چرا اونجا نشسته و به افق هم خیره شده، خود من هستم.

 

با دوستان عزیزم در دوران تحصیل.»

 

مهناز افشار وقتی دانش‌آموز بود (عکس)

 

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/